Kanjoning

KANJONING je jedan od najmlađih extremnih sportova i podrazumijeva savladavanje kanjona plivanjem, skakanjem sa vodopada, penjanjem, klizanjem, korištenjem užeta, pešačenje po eksponiranom terenu ili vodenom toku, provlačenje kroz uske procjepe. Pored zabave ovaj sport nosi i brojne opasnosti, naročito kod većih i zahtijevnijih kanjona u kojima morate proći cijeli kanjon da biste izašli. Međutim, uz malo pažnje i opreznosti eliminišu se gotovo sve opasnosti koje vas mogu zadesiti prilikom KANJONINGA.

KANJONING avanture već godinama nudimo u dva atraktivna i jedinstvena kanjona: kanjon Nevidio i kanjon Hrčavke.

KANJON NEVIDIO

Kanjon Nevidio je kanjon koji se nalazi u centralnom dijelu Crne Gore. Udaljen je od kampa Sastavci 95 km. Kanjon Nevidio je dio Male Komarnice koja izvire u podnožju južnog dijela Durmitora tačnije u Dobrom Dolu. Na samom kraju doline počinje kanjon Nevidio i sa pravom nosi ovo ime jer se Komarnica odjednom gubi u čudno uklesan ulaz i postaje ljudskom oku nevidljiva.

Prvi dodir sa Nevidio zasjenjuje neopisivom ljepotom, neobičnom i čudnom na koju čovjek nije navikao.Veći dio kanjona nalazi se u vječitoj sjenci. Zbog okomitih stijena sunčevi zraci ne mogu da dopru do dna. Širina kanjona na pojedinim mjestima je manja od jednog metra. Pojedini dijelovi kanjona prolaze se samo uz pomoć alpinističke opreme, te skakanjem sa stijena čija visina dostiže do 10 m.

KANJON HRČAVKE

Rijeka Hrčavka izvire u šumovitim predjelima istočnih padina planinskog masiva Oboreno točilo sa vrhovima Orlovača (1.960 m.n.v.), Kozje Strane (2.014 m.n.v.) i južnih padina Planika. Ona vijuga kroz uski kanjon dužine 13,5 km, sa ukupnom visinskom razlikom od 1028 m, između Orline i Pasa-Lipovog dola, te Stružina i Gradine, lomeći se o njegove kamene litice, tek ponegdje malo odahnuvši u modrim virovima, a odmah zatim nastavlja da pjenuša i huči žureći u susret Sutjeski. Na tom kratkom putovanju pridružuju joj se brojne rijeke i potoci, koji se gotovo strmoglavo obrušavaju sa obronaka Treskavca, Orufe, Careve gore i Trebove. Vodotok se odlikuje velikim padovima, brojnim kaskadama i vodopadima, gdje ljudska noga rijetko zalazi.